Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обучение в библиотеката на Първо основно училище със специалиста по библиотекознание и библиография Татяна Попова

-
В библиотеката на Първо основно училище „Никола Вапцаров“ се проведе среща между част от педагогическите специалисти на училището и Татяна Попова, служител на Библиотека "Йордан Радичков" - гр. Берковица към Народно Читалище "ИВАН ВАЗОВ 1872" Берковица. Срещата имаше за цел обмяна на опит, обучение и сътрудничество. В училището няма щат „библиотекар“, затова по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 2 „Библиотеките като образователна среда“ бе предвидена такава дейност. Учителите бяха запознати със същността на библиотечната дейност и участваха в обучение с две предварително зададени теми: „Мениджмънт на училищната библиотеката” и „Мястото на съвременната библиотека в съвременния дигитален свят”.
Високият професионализъм на Татяна Попова вдъхнови учителите и затвърди убеждението им за библиотеката като място, даващо достъп до всяко знание и място за уединение и отмора на учениците. Засили убедеността им, че неформалната читателска среда в кътовете за четене може да превърне училищната библиотека в любимо място на ученика, а разнообразните инициативи могат да насърчат четенето, да подпомогнат културното личностно развитие на учениците, да допринесат за повишаване на техните академичните резултати, да ги накара да се чувстват можещи и щастливи, участващи в дейностите и управлението на библиотеката.