Основно училище в град Берковица
Основно меню

Наблюдение на впечатляващи добри практики по НП "Иновации в действие" при посещение в СУ "Иван Вазов" - град Вършец

-
Между 22 и 24 юни 2023 г. голяма част от педагогическите специалисти на Първо основно училище участваха в проведения регионален форум по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, който се проведе в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Вършец. Гостуващите учители и ученици от Берковица, Ловеч и София бяха посрещнати с духовата музика и мажоретния състав на училището и бе направена опознавателна разходка из корпуса.
Вторият ден започна с презентация на дейностите в училището и LEGO EDUCATION – демонстрация на клуб по Роботика в кабинета по роботика с учениците от седми клас. Беше наблюдавана работата на различни модели лего роботи, изпълняващи различни функции по различни проекти, обединяващи всички учебни предмети. Споделянето на добри практики продължи с открит урок „Умения за иновации“ в пети клас, открит урок по модел 1:1 по география и икономика – 9. клас. В демонстрациите се включиха и два екипа ученици от 137. СУ „Ангел Кънчев” – гр. София, IT паралелка, които демонстрираха работата на своите продукти – универсално дистанционно управление, пригодено за незрящи хора, и контейнер, компостиращ алуминиеви отпадъци. И двата продукта са оценени от производители и ще бъдат приложими в практиката. Този ден срещата между партниращите си училища завърши с посещения на Клисурския манастир.
Третият ден бе за представяне на добри практики на учениците от пети клас, които демонстрираха умения за създаване на музика със Scratch.
Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. Като целта е да бъде споделен добрият опит между училищата. Посещението в СУ „Иван Вазов“ – Вършец изпълни мисията си и у колегията остана впечатлението за изключително добра работа на екипа на училището домакин, респект към организацията на учебния процес и високи постижения на учениците и убеденост, че навлизането на новите технологии е неизбежна, а овладяването им – необходимост и увереност в собствената адекватност в новото време.
На колектива на Първо основно училище предстои посещение на СУ „Тодор Кирков” – гр. Ловеч, – партньор по НП „Иновации в действие“.