Основно училище в град Берковица
Основно меню

Трети ден от срещата по проект "Роботи на бъдещето" - Всичко се свежда до математика

-
Трети ден от срещата по проект "Роботи на бъдещето" - Всичко се свежда до математика
И третия ден от срещата по проект "Роботи на бъдещето" към програма "Еразъм+" започна с презентиране на дейностите, които всяко едно от училищата от петте държави участнички по проекта извършват със своите ученици. Впечатляващи идеи показа всяка една от групите.
Дейностите продължиха с наблюдение в час по математика. Деветокласниците работеха по темата "Неевклиптова геометрия", като чертаеха параболи с програмата Геогебра.
Последва посещение в местния театър. "Колелото, което чертае траектории" се оказа театрална постановка, в която известен артист, включвайки ученици от публиката, разигра завладяващ емоционален спектакъл, чрез който демонстрира математиката в живия живот, литературата, историята. Истинско предизвикателство от методическа гледна точка.
Следобедът бе посветен на тур из едни от най-отдалечените и стари детски градини и сгради на начални училища в системата на АЕММ, които предстои да бъдат обединени и преместени в нови и модерни сгради по-близо до централния корпус.
Намаляването на раждаемостта, оттук и на учениците като цяло, е проблем, който съществува и в Португалия. Но е проблем, който във финансов план, касаещ училищата, е безболезнено разрешим.
Ден на нови идеи и размисли бе третия ден от мобилността в Португалия.