Основно училище в град Берковица
Основно меню

МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

COVID-19 ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

МОН - ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ